LOYALTY CLUB

Loyalty kartica Loyalty kartica

Kako se postaje član kluba vjernih potrošača?


Jednokratnom kupovinom Extreme Intimo proizvoda u vrijednosti od minimum 20 eura preko veb-sajta me.extremeintimo.com (Veb-sajt) i/ili u Extreme Intimo radnjama, stičete pravo da postanete član kluba vjernih potrošača (Extreme Intimo loyalty club).

Kako biste dobili Extreme Intimo Loyalty karticu i ostvarili popust uz kupovinu sa karticom potrebno je da prikažete fiskalni račun u gore navedenom iznosu i podnesete zahtjev za članstvo u bilo kojoj Extreme Intimo radnji popunjavanjem kupona za prijavljivanje. Na licu mjesta će Vam biti izdata Extreme Intimo Loyalty kartica na kojoj Vas očekuje inicijalnih 5% popusta na svaku kupovinu u Extreme Intimo radnjama i preko Veb-sajta.

Kako se obračunava visina popusta?

Pošto ispunite uslov i postanete član, sve Vaše naredne kupovine u Extreme Intimo radnjama i preko Veb-sajta se sabiraju i na osnovu ukupne potrošnje u prethodnih 365 dana od momenta provjere stanja obračunava se visina popusta.

Ostvarena kupovina ulazi u obračun od narednog dana.

Obračunski interval je godinu dana, odnosno 365 dana, a visina popusta određuje se na osnovu visine Vaše potrošnje tokom posmatranog intervala. To znači da od visine potrošnje tokom 365 dana zavisi visina popusta koji ćete ostvariti.

Dakle što više kupujete to manje plaćate, odnosno stičete pravo na veći popust.

Kako da ostvarim pravo na još veći popust?

Sve što kao član kluba vjernih potrošača potrošite u Extreme Intimo radnjama uključujući i kupovinu preko Veb-sajta, u periodu od 365 dana (obračunski interval), sabira se i ostvarujete sledeće popuste:

Ako u obračunskom intervalu kupite robu u vrijednosti većoj od 120 eura, očekuje Vas popust od 7%

Ako u obračunskom intervalu kupite robu u vrijednosti većoj od 200 eura, očekuje Vas popust od 10%

Ako u obračunskom intervalu kupite robu u vrijednosti većoj od 320 eura, očekuje Vas popust od 12%

Ako u obračunskom intervalu kupite robu u vrijednosti većoj od 550 eura, očekuje Vas popust od 15%

Ukoliko u periodu od 365 dana nemate kupovina u Extreme Intimo radnjama i/ili preko Veb-sajta, Vaša Extreme Loyalty kartica se deaktivira. Ponovna aktivacija kartice se vrši narednom kupovinom u bilo kom iznosu čime se popust vraća na početnih 5% koje možete koristiti od Vaše naredne kupovine.

Način promjene pravila korišćenja kartice

Preduzeće za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. (u daljem tekstu: Jasmil ili mi), kao vlasnik brenda Extreme Intimo, ima isključivo pravo da promijeni uslove korišćenja Extreme Intimo Loyalty kartice, uslove sticanja popusta ili visinu popusta, kao i da potpuno ukine program. O promjenama će blagovremeno obavijestiti članove kluba vjernih potrošača i ostale kupce. Ukoliko nakon obavještenja o promjenama ne otkažete članstvo u klubu, smatra se da se slažete i prihvatate navedene promjene.  U slučaju gubitka ili krađe kartice obavezni ste da nestanak kartice prijavite na br.tel. 020/662470. Tada će Vam biti  izdata nova kartica na koju će biti prenijeti svi popusti koje ste do tada ostvarili. Dužni ste da pismeno prijavite svaku promjenu ličnih podataka. Popust ostvaren kroz članstvo u klubu vjernih potrošača ne važi za proizvode koji su na akciji, sniženju ili rasprodaji.

Obrada i zaštita ličnih podataka

Jasmil Montenegro d.o.o. Podgorica, ul. 8. marta 52 MB: 50279914 PIB: 02452529 je rukovalac obrade vaših ličnih podataka koje nam dajete prilikom popunjavanja kupona za prijavljivanje u članstvo u Extreme Intimo loyalty club-u. U okviru kupona za prijavljivanje potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanju, email adresu i/ili broj telefona. Vaši lični podaci o datumu rođenja i polu nijesu obavezni što znači da ih možete dati samo ako želite da dobijate obaveštenja o specijalnim ponudama i pogodnostima u vezi sa vašim polom ili povodom vašeg rođendana. Jasmil Montenegro vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kako bi vas obavještavao kao člana kluba o pogodnostima, ponudama i popustima, stanju na Extreme Intimo Loyalty kartici i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Obavještenja ćemo vam slati na email adresu i/ili preko mobilnog telefona, u zavisnosti od toga šta ste sami odabrali na kuponu. Prilikom kupovine sa Extreme Intimo Loyalty karticom Jasmil Montenegro takođe prikuplja i obrađuje podatke o vašim pojedinačnim kupovinama (npr. podatke o članstvu u Extreme Intimo loyalty club-u, o proizvodima koje ste kupili, cijenama, datumu i mjestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a sve u cilju korišćenja pogodnosti koje vam se pružaju kao članu Extreme Intimo loyalty club-a i kreiranja ponuda prilagođenih kupcima, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje Jasmil Montenegro pruža kupcima, rješavanje reklamacija i drugih mogućih problema. Vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe obrađujemo isključivo na osnovu vašeg pristanka koji se daje popunjavanjem kupona za prijavljivanje u Extreme Intimo loyalty club.

Kao član Extreme Intimo loyalty club-a, a u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u svakom trenutku imate sledeća prava: da zahtijevate obavještenje o tom da li se njegovi podaci obrađuju; da zahtijevate da se vaši lični podaci dopune ili izmijene, kao i da se obrišu u cjelini ili djelimično; da povučete saglasnost za obradu ličnih podataka i da podnesete zahtjev za zaštitu prava nadzornom organu - Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Ukoliko želite da ostvarite gore navedena prava (osim prigovora Agenciji) to možete učiniti na sledeće načine slanjem imejla na sledeću adresu: jasmilmontenegro@t-com.me  ili u bilo kojoj Jasmil Montenegro radnji ili slanjem zahjteva poštom na adresu Jasmil Montenegro d.o.o. Podgorica, ul. 8. marta 52.

Vaše lične podatke prosleđujemo pouzdanim trećim licima koja nam pomažu u pružanju usluga koje mi vama nudimo. U tom smislu vaše lične podatke koje ste nam dali kao član Extreme Intimo loyalty club-a možemo proslijediti: povezanim privrednim društvima, marketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smještaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima. Neki od prethodno navedenih vršilaca usluga su locirani na teritorijima drugih država. Npr. Vaše lične podatke otkrivamo licima koja nam pružaju tehnološku pomoć (održavatelji baze podataka), kao i našem povezanom privrednom društvu Preduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. Arilje, koje upravlja platformom www.extremeintimo.com, a koje je locirano na području Republike Srbije. Takođe lične podatke dostavljamo firmi, čije je sjedište na području Republike Srbije, a koje nam pruža usluge u vezi sa slanjem newsletter-a.

Vaše lične podatke čuvamo za sve vrijeme vašeg članstva u Extreme Intimo loyalty club-u. Istupanjem iz članstva u klubu obavezujemo se da ćemo vaše lične podatake izbrisati. Za sva pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka možete nam se obratiti putem mejla na adresu: jasmilmontenegro@t-com.me  ili slanjem pisma na Jasmil Montenegro d.o.o. Podgorica, ul. 8. marta 52.